Friday, September 23, 2011

*** ျမစ္ဧရာ ***


ကမၻာ့ပထဝီေျမၾကီး၌
ျမန္မာ့ပထဝီေျမၾကီး
ျမန္မာ့ေရေျမေတာေတာင္
ျမန္မာ့ျမစ္ေခ်ာင္းအင္းအိုင္
ျမန္မာ့အသက္ေသြးေၾကာျဖစ္သည့္
“ျမစ္ဧရာသည္”
ျမန္မာ့ေျမပံုတြင္
ကမာၻတည္သေ့ရြတည္ရွိပါေစရန္
ဆႏၵျပဳလွ်က္


တိုင္းသူျပည္သားမ်ားအားလံုး၏ဆႏၵမ်ားလညး္ျပည့္စံုပါေစ…..၇ ရက္သားသမီးမ်ားအားလံုးစိတ္ေရာကိုယ္ပါေအးခ်မ္းျပီး
သာယာခ်မ္းေျမ့ပါေစရွင္း
မိုး